Professionel
samarbejdspartner
Enhver virksomhed har brug for sparring.
Brug for at nogen skal våge og sikre at
overblikket er intakt.

Hvorfor kvalitetsledelse?

Fokus på kvalitet er et grundelement!

Evnen til at styre, dokumentere og markedsfører sin kvalitetsstyring er alt afgørende.

Kvalitetsfokus skal indarbejdes i din virksomhed.

De interne processer vedr. kvalitetsforhold skal styres.

Kundens forventninger og krav til din kvalitet og kvalitetsstyring skal overholdes.

Alt dette vil have afgørende betydning for din økonomi.

En forudsætning i enhver virksomheds økonomiske udvikling.

En tydelig kvalitetsprofil og god kvalitetsstyring bliver en accelerator til din økonomi.

ISO er ikke længere et nødvendigt onde!

Det at have et ISO certificeret system, har ændret sig fra at være en tung administrativ byrde med minimalt udbytte, til i dag at være et ledelsessystem.  

Det nye system kan bedst beskrives som en hjælpende hånd til ledelsen.

Hvis man implementerer det korrekt, bliver det et godt værktøj, der bidrager dels i dagligdagen, men også i det strategiske arbejde.

De nye ISO-standarder er i høj grad blevet synkroniseret, hvilket vil sige at man i det samme ledelsessystem kan håndtere flere ISO-certifikater.

 Vi har med stor succes implementeret og vedligeholdt et ledelsessystem bestående af:

 •  ISO 9001:2015 - Kvalitet
 • ISO 14001:2015 – Miljø
 • ISO 45001:2018 - Arbejdsmiljø
Et centralt emne i de nye ISO-standarder er vist øverst i cirklen.

Man skal arbejde systematisk i en proces med planlægning, udførelse, kontrol og korrektion.

Vi kan bidrage med:

 • Implementering - assistance ved opbygningen af ledelsessystemet
 • Foretage analyser af certificerings parathed
 • Gennemføre intern audit
 • Uddannelse af personale
 • Hjælpe med implementering af løbende forbedringer
 • Finde certificerings virksomhed
 • M.m.

Et typisk forløb ved implementering er følgende:

 • Indledende møde 
 • Vurdering  om der er initiativer der skal igangsættes fra start
 • Undervisning
 • Opbygning af ledelsesprocesser
 • Opbygning af driftsprocesser
 • Opbygning af støtteprocesser
 • Gennemførsel af første interne audit
 • Opbygning af ledelsessystemets håndbog
 • Forberedelse af ledelsens evaluering
 • Gennemførsel af ledelsens evaluering
 • Ekstern audit

Med mange års erfaring kan vi bidrage med at sikre, at du får udviklet og vedligeholdt virksomhedens ledelsessystem.
Samt at du får gavn af løbende forbedringer og naturligvis fastholde certifikaterne.
Dyrt?
Ikke nødvendigvis - vi tilbyder at blive din ISO Manager - på freelance basis.
Du kan vælge kun af have en ISO Manager få timer om måneden.